Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

返回列表 12345678» / 32
发新话题 回复该主题

感恩福建民间公益团队2013年账户明细,不断更新,欢迎监督核对! [复制链接]

31#

2013-1-23   09:19
汇款人:开心(强哥)
金   额:600元
用   途:MQBD-051欣瑶    2012-2013学年上学期助学款
TOP
32#

2013-1-23   17:31
汇款人:巴豆
金   额:600元
用   途:PTZL—004  小乐  2012-2013学年上学期助学款
TOP
33#

2013-1-23  23:16
汇款人:阿华
金   额:600元
用   途:MQBD—069小星  2012-2013学年上学期助学款
TOP
34#

.。。
TOP
35#

2013-1-24  14:19
汇款人:anna万
金   额:600元
用   途:MQJS—003小文   2012-2013学年上学期助学款
TOP
36#

2013-1-24 20:50
汇款人:会跳舞的面包
金 额:2000.38元
用 途:建萍医疗费用接力棒

2013-1-24   21:13
汇款人:楼兰
金   额:200.66元
用   途:建萍医疗费用接力棒
TOP
37#

2013-1-24  21:13
汇款人:shady啊钴
金   额:1200元
用   途:MQBD-076 小丹   2012-2013学年上学期和下学期助学款
TOP
38#

2013-1-24   21:19
汇款人:小陈
金   额:100.69元
用   途:建萍医疗费用接力棒
TOP
39#

2013-1-24   21:24
汇款人:大宝
金   额:500元
用   途:建萍医疗费用接力棒
TOP
40#

2013-1-24   21:30
汇款人:小小鱼
金   额:100.66元
用   途:建萍医疗费用接力棒
TOP
发新话题 回复该主题